Framtidens arbetsgivare

På tema Framtidens arbetsgivare har vi satt samman ett utvecklingsprogram för en kunds räkning.

Ur innehållet – Vad gör oss till en attraktiv arbetsgivare och hur når vi genom bruset? Kampen om att hitta rätt kompetens hårdnar och tiden då en hög lön och en trygg och säker anställning stod högst på önskelistan är förbi. Idag är det helt andra värden som får människor och framförallt den yngre generationen att söka jobb. Programmet innehåller följande block

  • Arbetslivet förändras – från ”past to future”

Hur anpassar man sig till arbetsmarknadens trender för att locka och behålla kompetens? När man som arbetsgivare förändrar tankesättet från ”past to future” så kommer företaget att locka och behålla medarbetare.

Vad gör er till en attraktiv arbetsgivare och hur når ni genom bruset

Kampen om att hitta rätt kompetens hårdnar och tiden då en hög lön och en trygg och säker anställning stod högst på önskelistan är förbi. Hur bygger man sitt Employer Brand på ett sätt som lockar yngre generationer? Ta del av inspiration från färska undersökningar och diskutera och inspireras av andra företag.

  • Våga mäta för bästa teamutveckling

Teamet kan ha rätt formell kompetens och exakt så många resurser som behövs, men saknas engagemang, motivation och tillit i en lärande miljö kommer inte all potential att utnyttjas. I denna modul fokuserar vi på medarbetarmätningar, kompetensanalys samt hur man kan mäta engagemang, motivation och tillit.

  • Hur bygger ni ett starkt arbetsgivarvarumärke

Arbetet med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke börjar internt hos medarbetarna, de är företagets viktigaste ambassadörer. Denna modul innehåller spännande teori och kreativa praktiska övningar. Vad förenar er? Hur leder & lever ni bäst er värdegrund? Passet ger idéer och arbetsmetoder för hur ni kommer vidare.

Att rekrytera och behålla er viktigaste tillgång/Employee branding

Ny teknik och nya rekryteringsmetoder skapar möjligheter att upptäcka kandidater man annars kanske skulle missa. Du får bara en chans att göra ett första intryck – en av fem anställningsrelationer misslyckas under introduktionsperioden.

  • Hur träffsäker är er kommunikation

Tiden då vi kunde planera alla våra kommunikationsaktiviteter är förbi. I dagens samhälle sker kommunikation via många parallella kanaler, flertalet är öppna 24/7. Det gäller att välja kanal och kommunikationssätt utifrån syfte, mottagare och budskap.

  • Möte med framtiden!

I denna modul får vi chans att prova vårt Employer Brand och få återkoppling av erfarna rekryterare och studenter.