Hållbart ledarskap i tillväxt-bolag och -organisationer

I snabb tillväxt är ledarskap och företagskultur centrala framgångsfaktorer som bidrar till ökat engagemang, tydlighet och drivkraft. Trots det är det inte ovanligt att man som tillväxtledare har svårt att prioritera dessa frågor eftersom man fokuserar på att ”släcka bränder”. Konsekvensen blir då att man jobbar ineffektivt och att organisationen inte presterar optimalt, medarbetare tycker att det är rörigt och i vissa fall lämnar de för att söka sig vidare. Grundtanken i detta program är att lyfta ledarskapsområden som är centrala för att lyckas i tillväxt­organisationer, diskutera och exemplifiera för att inspirera och ge deltagarna en öka insikt kring hållbar ledarskap i tillväxt.

  • Hur fungerar våra hjärnor på jobbet?

Under senare år har mycket forskning inom neurovetenskap gjorts tillgänglig för gemene man. Vi har därigenom fått nya möjligheter att förstå varför vi upplever olika situationer som vi gör och hur våra hjärnors reaktioner påverkar oss. Vi är övertygade om att en översiktlig förståelse för hur våra hjärnor fungerar ger oss en bättre plattform att agera utifrån som ledare. I denna modul diskuterar vi därför senare tidens rön på området och hur dessa kan hjälpa oss i vardagen som ledare.

  • Ledarskap för engagemang och initiativkraft

I denna modul diskuterar vi olika ledarstilar och hur vi som ledare påverkar våra medarbetare, deras engagemang och vilja att bidra. Vi pratar även om hur man behöver anpassa sin ledarstil till i viken fas företaget/ organisationen befinner sig i.

Hur påverkar jag som ledare mina medarbetares prestation? Vad får medarbetarna att vilja följa mig? Hur kan jag bidra till att vi alla arbetar mot samma målbild? Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap?

  • Hur bygger man en önskad företagskultur?   

Denna modul handlar om att medvetet bygga en önskad företagskultur och att förändra oönskade ”vildvuxna” subkulturer. Vi pratar om vad man kan vinna på att bygga upp en företagskultur där medarbetarna känner sig trygga, trivs och är motiverade att samarbeta. Är kulturen bara något som sitter i väggarna eller är det en strategisk fråga? Hur bidrar företagskulturen till affärsvinster i företaget? Hur bygger vi ett robust samarbetsklimat? Vilken typ av kultur främjar engagemang och innovation?

  • Agil organisation för tillväxt – Från 0 till 200 på tre år

Matthias och Annica var med och byggde upp Ericsson Business Consulting Norrköping AB, som gick från 0 till 200 anställda på 3 år. Stark företagskultur och värdegrund byggde en organisation med inre motivation, initiativkraft och ett agilt förhållningssätt (dynamik och anpassning). Här belyser vi hur man förflyttar en organisation från scale up-fas till ett moget tillväxtföretag. Vad gjorde vi rätt och vad kunde vi gjort annorlunda?

  • Arbetsgivaransvar och medarbetarskap   

Ett hållbart arbetsliv ger en utvecklingsinriktad och presterande organisation och vi påvisar samspelet mellan arbetsorganisation, ledning och hälsa. Arbetsrätt en del av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare där kunskap om ansvarsfrågan är viktig.

Vi diskuterar de fackliga parternas roll och vinsten med en god facklig samverkan. Vi utbyter erfarenheter för att bättre förstå fackets roll.
Diskussionscase: Vad kan man göra om man fått dålig frukt i fruktkorgen?

  • Vad händer med organisationen i förändring?

I denna modul diskuterar vi utifrån Kotters 8-stegsmodell för förändring och väver in centrala utmaningar som ofta uppstår i förändringsarbete. Ungefär två tredjedelar av alla förändringsinitiativ misslyckas. Förändringsprocesser är oförutsägbara, eftersom organisationer och individer är komplexa. Förändring möter alltid motstånd dels för att det utlöser osäkerhet dels för att vi styrs av våra vanor. Hur minskar man förändringsmotståndet i en organisation? Vilka roller spelar arbetsgivaren respektive facket vid förändring?