ERBJUDANDE

Interim management

  • Du har en lucka i organisationen, vi har individen som kan med erfarenhet och kunskap hjälpa till under en period. Alla våra konsulter har lång erfarenhet från att vara ledare antingen övergripande såsom VD, Affärsområdeschef eller som specialist inom visst funktionsområde, ex CFO, CTO….

Styrelse

  • Söker du stöd i processen att rekrytera personer till styrelsearbete så kan vi hjälpa till i denna process. Många av oss delar också sin tid mellan egen konsulting och praktiskt styrelsearbete. Vi har i nätverket individer med erfarenhet från startups, myndigheter och privata företag, noterade och onoterade).

Affärsutveckling

  • I en föränderlig värld krävs omvärldsbevakning och förändringsvilja. För ett hållbart företagande med bibehållen konkurrenskraft är det viktigt att bevaka omvärlden och ompröva sin affärsmodell kontinuerligt.
  • Många verksamheter står inför stora utmaningar i att förstå och använda den nya teknikens möjligheter. Att inte ta vara på möjligheter innebär att de externa utmaningarna ökar – helt nya utmanare och aktörer med nya konkurrensmedel växer fram med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Att hela tiden utvärdera den egna verksamhetens möjligheter att införa nya och hållbara lösningar är ett måste. Leader Talk hjälper kunder att identifiera förbättringspotential, ta fram strategier och genomföra förändringsarbete.

Ledarskap

  • I konkurrenskraftiga organisationer krävs det att alla vet vart man ska och vilket ramverk som gäller på vägen dit. Leader Talk hjälper organisationer att ta fram gemensam vision och värdegrund samt att implementera dem i verksamheten.
  • I hållbara och förändringsbenägna organisationer krävs ett modernt ledarskap. Leader Talk hjälper kunder att stärka ledarskapet genom att tillföra verktyg och tankemodeller som skapar ökade insikter, samsyn och effektivare ledarskap. Vi arbetar både med enskilda ledare och ledningsgrupper.
  • I hållbara och förändringsbenägna företag krävs en god arbetsmiljö med en motiverad medarbetargrupp. För att känna motivation krävs att man förstår sitt uppdrag och känner mening och ansvar. Leader Talk arbetar med enskilda ledare, medarbetare och grupper för att bygga effektiva team.

Se till att få det gjort

  • Strategin är den rätta, målen finns på plats men det gäller också att få dessa riktlinjer och planer till verklighet och effekt i verksamheten. Vi hjälper våra kunder att driva förändringsprocesser och utvecklingsprojekt till önskat resultat.