Om oss

  • Leader Talk är ett Partnernätverk med erfarna konsulter som samverkar för att kunna utföra större och mer komplexa uppdrag.
  • Vi har alla gedigen erfarenhet av ledarskap och företagande kombinerat med våra individuella specialistkompetenser och erfarenheter.
  • Vi utgår från det som fungerar bra och förstärker och utvecklar

Vi jobbar med

  • Ägare: vi är ägarnas partner i utvecklandet av den strategiska inriktningen/affären
  • Ledning: vi är lednings partner i att genomföra/omsätt ägarviljan till verkligt resultat
  • Individen: vi är individen partner till att utveckla sin förmåga och möta nästa utmaning på bästa sätt